What our software can do

3DValue is een eenvoudig te gebruiken software applicatie voor het creëren, onderhouden en publiceren van digitale werk- instructies op de werkvloer. Samen met de uitgebreide registratie en rapportage mogelijkheden is deze totaaloplossing het fundament van The Paperless Factory.

Afhankelijk van de implementatie behoefte kunnen de applicaties standalone ingezet worden of doormiddel van API’s communiceren met andere business software zoals ERP en PDM systemen. Neem contact op welk groeipad uw organisatie kan bewandelen.

3dvalue-features1.png


Manufacturing Process Designer

Workflow-01-WFPrepare, met behulp van de Designer applicatie wordt de proces flow van een product gedefinieerd. Processtappen worden verreikt met informatie zoals visualisaties, veiligheids- en kwaliteitseisen. Deze processtappen kunnen snel en accuraat worden gewijzigd en zijn up-to-date door een geïntegreerd versiebeheer systeem.

designer.png
Features Designer

Shop Floor Manager

Calendar-01-WFPlanning and Dispatch, de Shopfloor Manager ondersteund alle functies die nodig zijn om de geplande productieorders als job orders uit te geven over verschillende afdelingen. Hiervoor wordt een gestructureerde job lijst beschikbaar gesteld voor de operators. De uitvoeringsdata en feedback informatie wordt opgeslagen als as-built.

Shop Floor Manager
Features Shop Floor Manager

Shop Floor Viewer

Factory-WF

Execution, met de Shopfloor Viewer wordt de operator bijgestaan bij het uitvoeren van de toegewezen Job orders. Nieuwe of ervaren operators worden op niveau aangestuurd. Stap voor stap instructies tot algemene informatie. De Messenger functie stelt de operator in staat feedback te geven over de bevindingen tijdens de uitvoering.

shop-floor-viewer.png
Features Shop Floor Viewer

Registration Manager

Profit-01-WFReact, de Registration Manager beheerd de as-built data die met de reportage functie wordt omgezet naar inzichtelijke informatie. Hiermee is het mogelijk het fabricageproces te analyseren en waar nodig te optimaliseren. Daarnaast beschikt u over de werkelijke product data as-built welke automatisch wordt gearchiveerd op serienummer.

registration-manager.png
Features Registration Manager